preloader
  • выбирайте локацию и дерево
  • оплачивайте на Розетке
  • приходите на высадку

это дерево
для тебя, Украина!

акция по озеленению Украины от интернет-супермаркета
Розетка. Посади дерево в Киеве, Львове, Днепре,
Харькове или Одессе

  • выбирайте локацию и дерево
  • оплачивайте на Розетке
  • приходите на высадку

Main logo tree посади дерево и расскажи друзьям

о проекте

Мы хотим сказать Украине спасибо. Оставить след благодарности любимой стране от себя. Именно так
родилась идея акции «Это дерево для тебя, Украина». Теперь, каждый, кто мечтал что-то изменить в стране,
сделать что-то важное или просто доказать собственную любовь к Украине, может подарить ей дерево.
Выбирайте понравившееся дерево и место для его высадки. Оплачивайте саженец с помощью карты.
А rozetka.ua на протяжении всей осени будет высаживать и ухаживать за вашими саженцами

Публічна оферта 

про прийняття участі в благодійні акції «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

  

Дана публічна оферта про прийняття участі в благодійній акції «ПОСАДИ ДЕРЕВО»  укладається між:

ROZETKA™ –  благодійником, організатором і учасником благодійної акції, в особі адміністрації сайту posadiderevo.rozetka.com.ua (далі – Адміністрація), з однієї сторони, і особою, яка є учасником акції, у визначенні, в якому воно зазначено нижче (далі – Учасник), з іншої сторони.

  

 

1.Загальні положення

  

      1.1. Благодійна акція «ПОСАДИ ДЕРЕВО»  (Акція) – це екологічна ініціатива ROZETKA™ з озеленення міст Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро.

   1.2. Набувачем благодійної допомоги (Бенефіціаром) є територіальна громада міст.

1.3. Беручи участь в Акції, її Учасники здійснюють такі види благодійницької діяльності, як безкоштовна передача у власність Бенефіціара майна – дерев, а також безкоштовне виконання робіт по висадці дерев на користь бенефіціара.

1.4. Участь в Акции (благодійність) здійснюється як віддалено, з використанням можливостей сайта posadiderevo.rozetka.com.ua (далі – Сайт), так і безпосередньо, за особистої участі благодійника. 

1.5. Особа, яка бере участь у Акції, оплачує частину вартості одного дерева. Іншу частину оплачує ROZETKA™. Придбані дерева висаджуються на території міста Києва. Учасники Акції мають можливість брати участь у висадці дерев, а також контролювати їх приживлюваність та догляд за ними

1.6. Участь в Акції є добровільною.

1.7. Участь у Акції не передбачає отримання прибутку, а також отримання від кого-небуть будь-якої компенсації або винагороди.  

 

2. Терміни

  

2.1. У даній Публічній оферті терміни використовуються у такому значенні: 

2.1.1. Публичная оферта (Оферта) – пропозиція Адміністрації необмеженому колу осіб укласти договір про прийняття участі в Акції на описаних в Оферті умовах;

2.1.2. Участник – благодійник, дієздатна фізична і юридична особа, акцептувавши Оферту і приймаючи участь в Акції; 

2.1.3. Акцепт Оферти  – повне та беззастережне прийняття Учасником умов Оферти; 

 

3. Предмет Оферти

  

3.1. Оферта є пропозицією Адміністрації до необмеженого колу осіб укласти Договір, згідно з яким Адміністрація зобов’язується на безоплатні основі надати послуги з організації та проведення Акції.

 3.2. Умови Оферти встановлюються Адміністрацією. 

Умови Оферти одинакові для всіх.

 

4. Порядок проведення Акції та акцепту Оферти

 

4.1. Відвідувач Сайту, який бажає разом з ROZETKA тм  взяти участь в Акції, повинен ознайомитися з інформацією, яка розміщена на Сайті , про суть і  ціль Акції. 

4. 2. Особа, яка має бажання взяти участь в Акції, має право звернутися до Адміністрації з проханням що до роз’яснення положень Оферти та порядок проведення Акції. 

 

4.3. Організовуючи проведення Акції Адміністрація:

4.3.1.  Надає Учасникам вичерпну інформацію про Акції  та умови її проведення;

4.3.2. організовує процес оплати;

4.3.3. Організовує комунікацію між Учасниками Акції;

4.3.4. Погоджує з місцевою владою місця та час для висадки дерев;

4.3.5. Організовує роботу координаторів;

4.3.6. Контролює процес закупівлі саджанців дерев;

4.3.7. Інформує Учасників про приживлюваність дерев та догляд за ними, а також надає інші відомості;

4.3.8. Здійснює медійну підтримку Акції, а також виконує інші обов’язки, що випливають із суті Акції та Оферти. 

4.4. Якщо мета Акції зрозуміла, і відвідувач бажає прийняти в ній участь, він натискає кнопку «Посадити дерево».

 

4.5. Після натискання цієї кнопки , відвідувачеві пропонується вибрати вид дерева та місце його висадки. Також відвідувачеві пропонується ознайомитися з положеннями Оферти. Перейти до них можна за посиланням «Умови проведення Акції». 

4.6. Ознайомившись з умовами Оферти, відвідувач акцептує її. Акцепт здійснюється проставленням галочки в Чекбоксі. Акцептувавши Оферту, відвідувач стає Учасником Акції. 

4.7. Акцепт Оферти активує кнопку «Вибрати дерево».

           4.8. Після натискання кнопки «Вибрати дерево» Учаснику  пропонується оформити замовлення і оплатити вибране ним дерево. Оплата здійснюється тільки в безготівковій формі з використанням карткового рахунку Учасника.

4.9. Підтвердження платежу відбувається шляхом відправки Учаснику SMS-повідомлення за посиланням на його особисту сторінку на Сайті. 

4.10. Персональна сторінка Учасника містить всі данні про покупку в тому числі:

4.10.1. унікальний номер дерева та ім’я Учасника. Номер дерева( саджанця) буде надруковано на бірці при висадці. На бірках також будуть вказані дані Учасника, його ім’я;

4.10.2. стан дерева ( висаджено/чекає висадки);

4.10.3. дата висадки;

4.10.4. адреса висадки. 

       Зазначена інформація також буде доступна в особистому кабінеті Учасника на сайті   ROZETKA. com. ua.

        Учасник повинен зберігати в таємниці свій логін і пароль. 

4.11. Після оплати Учасник отримує повідомлення з запрошенням взяти участь у висадці свого дерева. Графік висадки дерев встановлюється за домовленістю між міськими радами міст і  районними адміністраціями. 

4.12. Оптимальний час для висадки дерев восени, є період з 1 жовтня до 12 листопаду 2017 року. Висадка здійснюватиметься в суботу та неділю.  На місці висадки, Учасників буде зустрічати координатор. 

4.13. Під час висадки Учасник може сфотографуватися разом зі своїм саджанцем та викласти фото в соціальні мережі з хештегом #posadiderevo. 

4.14. Результати Акції фіксуються на фото та відео і щотижня публікуються у відповідному розділі Сайту posadiderevo. rozetka. com. ua, а також у спільнотах ROZETKAтм у соцмережах.

4.15. Акція закінчується фінальним відео зі звітом про кількість висаджених дерев, іншою статистикою, а також з відгуками самих Учасників. Відео буде опубліковано у всіх спільнотах ROZETKA ™ в соцмережах, на каналі YouTube, в популярних спільнотах і найбільш популярних он-лайн ЗМІ.

 

 

 

5.  Відповідальність. Спори

 

5.1. Відповідальність Сторін регулюється Законодавством України. 

5.2. При акцепті Оферти Сторони зобов’язуються:

5.2.1. докладати максимальних зусиль для запобігання конфліктних ситуацій та суперечок;

5.2.2. в разі виникнення суперечки прагнути до її вирішення за допомогою переговорів, керуючись принципами розумності та взаємоповаги. 

 

6. Завершальні положення

 

6.1. Учасник надає беззастережну згоду на обробку Адміністрацією персональних  даних Учасника з метою здійснення прав та виконання обов’язків, що випливають з положень Оферти. Обробка включає, але не обмежується,  збиранням, реєстрацією, зберіганням, адаптацією, оновленням, використанням і знищенням персональних даних. 

З моменту акцепту Оферти Адміністрація звільнюється від обов’язку отримувати додаткові згоди Учасників на обробку їх особистих даних. 

Адміністрація здійснює архівне зберігання електронних документів, які пов’язані з участю в Акції. 

 

6.2. Зв’язатися з Адміністрацією можна за телефоном: 096-266-85-63

 

E-mail:derevo@rozetka.com.ua 

выберите один из городов, в котором будут проходить высадки

выберите одну из локаций, в которых будут проходить высадки

выберите один из видов деревьев, которые можно посадить в этой локации